Regulamin

1.Klient zobowiązuje się do przedstawienia przed rozpoczęciem pierwszego treningu podpisanych własnoręcznie dokumentów|:

– braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w treningach,

– udziału w treningach na własną odpowiedzialność,

– posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz

– zapoznaniu się z treścią regulaminu i zaakceptowaniu go.

2.W celu dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego, klient zobowiązuje się do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych w formie pisemnej.

3. Kobiety w ciąży  powinny okazać oświadczenie lekarskie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez przystąpieniem do pierwszego treningu.

4.Każdy trening odwołany przez trenera na krócej niż 4 godziny przed terminem treningu jest premiowany gratisowym treningiem.

5.Czas trwania treningów zostaje ustalony z góry. W przypadku spóźnienia Klienta Trener nie ma obowiązku przedłużyć treningu.

6.Klient i Trener układają z wyprzedzeniem grafik treningów personalnych na uzgodniony okres czasu. Każda zmiana godziny oraz dnia tygodnia powinna być potwierdzona przez obie strony.

7.Klient ma prawo do przesunięcia  2 treningów w miesiącu z powodów osobistych, jeśli poinformuje o tym Trenera na max. 12 godzin przed zaplanowany treningiem. W przeciwnym razie trening uważany jest za zrealizowany, a tym samym klient ponosi koszt tego treningu.

9.Pakiety treningowe mają ważność ustaloną z góry przez strony np. 30 dni. Nie wykorzystane treningi zostaną uznane za odbyte.

10.Klient powinien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie (dresy lub krótkie spodnie sportowe), sportowa koszulka, powinien posiadać ręcznik oraz wodę mineralną.

11.Klient zobowiązuje się uiścić opłatę za treningi z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć w formie gotówkowej lub na konto.

9.Trener ma prawo odwołać trening, gdy nie odnotował zaksięgowania płatności za umówiony trening.

10.Klient wykupuje wejście do klubu fitness we własnym zakresie.

11.Klient ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia.

12.Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.

13.Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.

}